Przeczytaj i przemyśl: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Stefan Żeromski

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Innowacja ''Teatr inwencji''

Innowacja ''Teatr inwencji''
Pomysł innowacji zrodził się w wyniku obserwacji potrzeb uczniów. Wykazali oni ogromne zaangażowanie podczas uczestnictwa w apelach, przedstawieniach teatralnych przygotowywanych w ubiegłych latach. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w przygotowania do apeli, spektakli. Często samodzielnie pisali scenariusze bądź podsuwali swoje pomysły.

Uświadomiło to, że niezwykle ważne jest, by rozwijać pasję  uczniów dotyczącą edukacji teatralnej. W związku z tym postanowiono, by na zajęciach dodatkowych poszerzyć i rozwijać temat teatru. Celem będzie przygotowanie uczniów do twórczej pracy nad przedstawieniami teatralnymi, zachęcenie ich do poszerzania swoich zainteresowań, pasji, aby je rozwijali i dzielili z innymi. Uczestniczenie w zajęciach pozwoli im na pewno docenić pracę, wysiłek, jaki włożą w przygotowane spektakli.   Młodzi aktorzy będą mieli możliwość pracy nad sobą przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień. Udział w zajęciach artystycznych pozwoli uczniowi poznać siebie, swoje emocje, pomoże je zrozumieć i radzić sobie z nimi.

Zajęcia będą odbywały się raz lub dwa razy w miesiącu przez jedną godzinę lekcyjną bądź blokowo po około 5-6 godzin w dniu wolnym od zajęć edukacyjnych w zależności od rodzaju zajęć, formy.

  • Zagadnienia i treści kształcenia przewidziane do realizacji:

Nadrzędnym celem zajęć artystycznych jest wyzwolenie w uczniach możliwości kreacyjnych, umożliwiających im udział w ćwiczeniach i zabawach o charakterze teatralnym oraz tworzenie przedstawień teatralnych. Dlatego też podczas pracy nad przedstawieniem, uczniowie wyposażeni zostaną w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • tworzenia scenariusza teatralnego (początek pracy nad spektaklem),

  • warsztatu pracy aktora (środki ekspresji aktora: mimika, gest, ruch sceniczny, charakteryzacja, kostium, rekwizyt),

  • etapów pracy nad tekstem i przygotowaniem spektaklu (przygotowanie sztuki poprzez analizę, ćwiczenie tekstu i sytuacji):

-próby czytane (analityczne), mające na celu zapoznanie aktorów z treścią dzieła i dokonanie jego analizy,

-próby sytuacyjne, zasadnicza część pracy nad przedstawieniem, na scenie, częściowo w dekoracjach i kostiumach,

-próby generalne, zazwyczaj 3-4, bezpośrednio przed premierą, już w ostatecznym kształcie.

  • kultury żywego słowa (ćwiczenia mające na celu opanowanie techniki prawidłowej wymowy):

-zrozumienie treści mówionego tekstu,

-wyraźne wymawianie,

-właściwe przestankowanie,

-logiczne akcentowanie,

-poprawne frazowanie,

-dobór odpowiedniej barwy dźwiękowej głos.

 
  • Ewaluacja:

Efektem pracy uczniów będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości podczas występów teatralnych.

Data dodania: 2022-09-12 14:00:47
Data edycji: 2022-09-12 14:03:16
Ilość wyświetleń: 405

1% podatku

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook