Przeczytaj i przemyśl: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Stefan Żeromski

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nagroda społeczności szkolnej „KRYSZTAŁOWE SERCE”

Nagroda społeczności szkolnej „KRYSZTAŁOWE SERCE”

Celem głównym przyznawanej nagrody jest:

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na czynienie dobra;

- uświadomienie młodych ludzi, że dobre uczynki robi się łatwo i nic one nie kosztują;

- wzmocnienie w uczniach chęci czynienia dobra i chęci życia w środowisku pełnym życzliwości i wzajemnej pomocy;

- wyeksponowanie różnych form bycia dobrym, poprzez organizowanie imprez charytatywnych,

- pomaganie kolegom  z klasy, ze społeczności lokalnej, działanie na rzecz zwierząt i środowiska.

Każdy uczeń naszej szkoły może wziąć udział w akcji „Kryształowe serce”. Uczestnictwo jest dobrowolne. Zakładamy, że każdy człowiek jest dobry i chce pomagać innym.

 • OBSZARY POMOCY:

- pomoc kolegom, znajomym, pracownikom szkoły

- pomoc zwierzętom

- pomoc na rzecz środowiska lokalnego.

 • REALIZACJA TREŚCI WINNA PRZYNIEŚĆ NASTĘPUJĄCE EFEKTY:

- dobre samopoczucie u uczniów,

- wzrost poczucia własnej wartości,

- wzrost liczby uczniów angażujących się w akcje czyniące dobro w szkole i poza szkołą, w wolontariat

- promocja szkoły w środowisku lokalnym,

- zerwanie z negatywnym wizerunkiem nastolatka,

- integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym,

- wzrost zainteresowania rodziców działalnością szkoły,

 

 • KOMU ZOSTANIE PRZYZNANE „KRYSZTAŁOWE SERCE ?  CZYLI

JAKI POWINIEN BYĆ LAUREAT   

 

Pretendent musi spełnić następujące warunki:

 1. Jest pogodny, radosny, sympatyczny;
 2. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i nienaganną postawą
 3. Jest życzliwy, koleżeński, bezinteresowny, zawsze można na niego liczyć
 4. Jest aktywny w życiu klasy, szkoły, środowiska lokalnego
 5. Darzy innych uczniów i dorosłych należnym szacunkiem
 6. Swój wolny czas poświęca innym 
 • PRZEBIEG  WYŁANIANIA LAUREATÓW
 1. Zapoznanie społeczności szkolnej o możliwości otrzymania nagrody - wrzesień ( pod koniec I semestru  dyskusja na godzinie wychowawczej o  kandydatach do nagrody).
 2. W maju podczas lekcji wychowawczej uczniowie danej klasy wybierają kandydatów. Wybory na poziomie klasy przeprowadza wychowawca. Uczniowie podają kandydatury uzasadniając wybór, w wyniku tajnego głosowania wybrani zostają ci, którzy zdobyli największą ilość głosów ( 2 osoby z każdej klasy: 1 wybrana przez uczniów i 1 wskazana przez wychowawcę). Wyniki głosowania z poszczególnych klas prezentowane są na holu w gablocie.
 3. W czerwcu zbiera się kapituła, która spośród nominowanych osób wybierze laureatów spełniających kryteria – za każdy obszar wymagań przyzna punkty. Co roku dopuszcza się 1-6 laureatów.
 4. W skład kapituły wchodzą : Pani Ewa Sobiesierska – SU, 2 uczniów jako przedstawiciele SU, Pani Pedagog, Pani Anna Andryszczyk RPU.
 5. Podczas apelu podsumowującego rok szkolny Laureat otrzymuje publiczną pochwałę, statuetkę oraz dyplom z rąk Dyrektora Szkoły.
 6. Na stronie internetowej szkoły i na ściennej ekspozycji w holu szkoły zostaną zaprezentowane zdjęcia laureatów wraz z krótkim opisem ich zasług.

 

KOORDYNATOR

Barbara Koszkowska

Data dodania: 2022-09-13 07:17:01
Data edycji: 2022-12-27 23:02:38
Ilość wyświetleń: 542

1% podatku

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook