Cytat miesiąca: „Wypoczynek to nie jest bezczynność. Wypoczynek to praca nad regeneracją sił” Dale Carnegie
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Nagroda społeczności szkolnej „KRYSZTAŁOWE SERCE”

Nagroda społeczności szkolnej „KRYSZTAŁOWE SERCE”

Celem głównym przyznawanej nagrody jest:

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na czynienie dobra;

- uświadomienie młodych ludzi, że dobre uczynki robi się łatwo i nic one nie kosztują;

- wzmocnienie w uczniach chęci czynienia dobra i chęci życia w środowisku pełnym życzliwości i wzajemnej pomocy;

- wyeksponowanie różnych form bycia dobrym, poprzez organizowanie imprez charytatywnych,

- pomaganie kolegom  z klasy, ze społeczności lokalnej, działanie na rzecz zwierząt i środowiska.

Każdy uczeń naszej szkoły może wziąć udział w akcji „Kryształowe serce”. Uczestnictwo jest dobrowolne. Zakładamy, że każdy człowiek jest dobry i chce pomagać innym.

 • OBSZARY POMOCY:

- pomoc kolegom, znajomym, pracownikom szkoły

- pomoc zwierzętom

- pomoc na rzecz środowiska lokalnego.

 • REALIZACJA TREŚCI WINNA PRZYNIEŚĆ NASTĘPUJĄCE EFEKTY:

- dobre samopoczucie u uczniów,

- wzrost poczucia własnej wartości,

- wzrost liczby uczniów angażujących się w akcje czyniące dobro w szkole i poza szkołą, w wolontariat

- promocja szkoły w środowisku lokalnym,

- zerwanie z negatywnym wizerunkiem nastolatka,

- integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym,

- wzrost zainteresowania rodziców działalnością szkoły,

 

 • KOMU ZOSTANIE PRZYZNANE „KRYSZTAŁOWE SERCE ?  CZYLI

JAKI POWINIEN BYĆ LAUREAT   

 

Pretendent musi spełnić następujące warunki:

 1. Jest pogodny, radosny, sympatyczny;
 2. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i nienaganną postawą
 3. Jest życzliwy, koleżeński, bezinteresowny, zawsze można na niego liczyć
 4. Jest aktywny w życiu klasy, szkoły, środowiska lokalnego
 5. Darzy innych uczniów i dorosłych należnym szacunkiem
 6. Swój wolny czas poświęca innym 
 • PRZEBIEG  WYŁANIANIA LAUREATÓW
 1. Zapoznanie społeczności szkolnej o możliwości otrzymania nagrody - wrzesień ( pod koniec I semestru  dyskusja na godzinie wychowawczej o  kandydatach do nagrody).
 2. W maju podczas lekcji wychowawczej uczniowie danej klasy wybierają kandydatów. Wybory na poziomie klasy przeprowadza wychowawca. Uczniowie podają kandydatury uzasadniając wybór, w wyniku tajnego głosowania wybrani zostają ci, którzy zdobyli największą ilość głosów ( 2 osoby z każdej klasy: 1 wybrana przez uczniów i 1 wskazana przez wychowawcę). Wyniki głosowania z poszczególnych klas prezentowane są na holu w gablocie.
 3. W czerwcu zbiera się kapituła, która spośród nominowanych osób wybierze laureatów spełniających kryteria – za każdy obszar wymagań przyzna punkty. Co roku dopuszcza się 1-6 laureatów.
 4. W skład kapituły wchodzą : Pani Ewa Sobiesierska – SU, 2 uczniów jako przedstawiciele SU, Pani Pedagog, Pani Anna Andryszczyk RPU.
 5. Podczas apelu podsumowującego rok szkolny Laureat otrzymuje publiczną pochwałę, statuetkę oraz dyplom z rąk Dyrektora Szkoły.
 6. Na stronie internetowej szkoły i na ściennej ekspozycji w holu szkoły zostaną zaprezentowane zdjęcia laureatów wraz z krótkim opisem ich zasług.

 

KOORDYNATOR

Barbara Koszkowska

Data dodania: 2022-09-13 07:17:01
Data edycji: 2022-12-27 23:02:38
Ilość wyświetleń: 857

1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej