Przeczytaj i przemyśl: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Stefan Żeromski

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Innowacja chemiczna ''Poznawanie przez eksperymentowanie''

Innowacja chemiczna ''Poznawanie przez eksperymentowanie''

Pomysł stworzenia innowacji powstał w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 i obserwacją potrzeb uczniów po nauczaniu zdalnym. Jest skierowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem pasji i uzdolnień chemicznych. Jest przedsięwzięciem, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Innowacja ta ma za zadanie wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych – posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, planowania oraz realizację eksperymentów, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi z życia codziennego.

Zajęcia odbywać się będą głównie w formie przeprowadzania doświadczeń chemicznych, co ułatwi poznanie tej trudnej dyscypliny nauki, a jednocześnie uwrażliwi uczniów na potrzeby środowiska. W ramach innowacji uczniowie będą zdobywać głównie umiejętności praktyczne.

Cel główny: Rozbudzenie zainteresowań ucznia, rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia podczas wykonywania doświadczeń chemicznych.

Cele szczegółowe:

✓ rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu chemii;

✓ projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, dokonywanie obserwacji i wyciąganie wniosków;

✓ formułowanie hipotez i problemów badawczych wykonywanych doświadczeń;

✓ dokumentowanie prowadzonych obserwacji i dokonywanie prezentacji wyników swojej pracy;

✓ twórcze rozwiązywanie problemów;

✓ efektywna współpraca w grupie;

✓ umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej;

✓ zainspirowanie uczniów do kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz samodzielnej pracy;

✓ umożliwienie uczniom praktycznego podejścia do nauki;

✓ stwarzanie sytuacji, w których uczeń może osiągnąć sukces (wiara we własne możliwości) lub akceptować ewentualne niepowodzenia;

✓ kształtowanie umiejętności planowania, eksperymentowania, wnioskowania, przewidywania efektów doświadczeń, a także ponoszenie konsekwencji swoich działań;

  • Metody osiągania celów:

✓ metoda laboratoryjna.

✓ praca z różnymi tekstami źródłowymi oraz na podstawie instrukcji.

✓ prowadzenie własnych dzienników laboratoryjnych.

  • Ewaluacja:

Narzędziami ewaluacji innowacji będą:

✓ umiejętność wykonywania doświadczeń (bieżąca obserwacja uczniów),

✓ umiejętność opracowania i zanalizowania wyników (bieżąca obserwacja uczniów),

✓ udział w konkursach i olimpiadach,

✓ pokaz/warsztaty dla młodszych uczniów podczas Dnia Otwartego Szkoły,

✓ prezentowanie zdjęć, filmów na stronie szkoły oraz Facebook.

Data dodania: 2022-09-14 08:19:45
Data edycji: 2022-09-14 08:38:29
Ilość wyświetleń: 616

1% podatku

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook