Cytat miesiąca: „Nie możemy pomóc wszystkim, ale każdy z nas może pomóc komuś.” Ronald Reagan
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Innowacja chemiczna ''Poznawanie przez eksperymentowanie''

Innowacja chemiczna ''Poznawanie przez eksperymentowanie''

Pomysł stworzenia innowacji powstał w związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 i obserwacją potrzeb uczniów po nauczaniu zdalnym. Jest skierowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem pasji i uzdolnień chemicznych. Jest przedsięwzięciem, które ma na celu odejście od tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Innowacja ta ma za zadanie wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych – posługiwania się sprzętem i szkłem laboratoryjnym, planowania oraz realizację eksperymentów, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w kontakcie z odczynnikami chemicznymi i substancjami niebezpiecznymi z życia codziennego.

Zajęcia odbywać się będą głównie w formie przeprowadzania doświadczeń chemicznych, co ułatwi poznanie tej trudnej dyscypliny nauki, a jednocześnie uwrażliwi uczniów na potrzeby środowiska. W ramach innowacji uczniowie będą zdobywać głównie umiejętności praktyczne.

Cel główny: Rozbudzenie zainteresowań ucznia, rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia podczas wykonywania doświadczeń chemicznych.

Cele szczegółowe:

✓ rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu chemii;

✓ projektowanie oraz wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, dokonywanie obserwacji i wyciąganie wniosków;

✓ formułowanie hipotez i problemów badawczych wykonywanych doświadczeń;

✓ dokumentowanie prowadzonych obserwacji i dokonywanie prezentacji wyników swojej pracy;

✓ twórcze rozwiązywanie problemów;

✓ efektywna współpraca w grupie;

✓ umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej;

✓ zainspirowanie uczniów do kreatywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz samodzielnej pracy;

✓ umożliwienie uczniom praktycznego podejścia do nauki;

✓ stwarzanie sytuacji, w których uczeń może osiągnąć sukces (wiara we własne możliwości) lub akceptować ewentualne niepowodzenia;

✓ kształtowanie umiejętności planowania, eksperymentowania, wnioskowania, przewidywania efektów doświadczeń, a także ponoszenie konsekwencji swoich działań;

  • Metody osiągania celów:

✓ metoda laboratoryjna.

✓ praca z różnymi tekstami źródłowymi oraz na podstawie instrukcji.

✓ prowadzenie własnych dzienników laboratoryjnych.

  • Ewaluacja:

Narzędziami ewaluacji innowacji będą:

✓ umiejętność wykonywania doświadczeń (bieżąca obserwacja uczniów),

✓ umiejętność opracowania i zanalizowania wyników (bieżąca obserwacja uczniów),

✓ udział w konkursach i olimpiadach,

✓ pokaz/warsztaty dla młodszych uczniów podczas Dnia Otwartego Szkoły,

✓ prezentowanie zdjęć, filmów na stronie szkoły oraz Facebook.

Data dodania: 2022-09-14 08:19:45
Data edycji: 2022-09-14 08:38:29
Ilość wyświetleń: 873

1% podatku

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej