Przeczytaj i przemyśl: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Stefan Żeromski

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedura Niebieskie Karty

Procedura Niebieskie Karty

Procedura została stworzona z myślą o relacjach, gdzie występuje przemoc.


Jest skoordynowanym systemem pomocy z jednej strony oraz ściśle określoną ścieżką postępowania, która opiera się
na czterech formularzach tj. KARTACH A, B, C i D.


Procedurę rozpoczyna poprzez wypełnienie KARTY A pracownik: Policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty lub
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. KARTA A zostaje wypełniona, gdy pracownik ma
podejrzenie, że w danej relacji stosowana jest przemoc. Wtedy także osoba doświadczająca przemocy otrzymuje
KARTĘ B zawierającą spisane informacje o: przemocy, o prawach jej przysługujących oraz adresy lokalnych miejsc
pomocowych.


Następnie KARTA A jest przekazywana w ciągu 7 dni do Zespołu Interdyscyplinarnego, który funkcjonuje w każdej
gminie. Przewodniczący/a Zespołu w ciągu 3 dni przekazuje ją członkom tego Zespołu, który powołują dla tej sytuacji
Grupę Roboczą.


W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele zawodów, którzy mogą być pomocni w tej, konkretnej sytuacji.
Mogą to być np.: policjant, pracownik socjalny, psycholog szkolny, przedstawiciel organizacji pozarządowej
udzielającej wsparcia, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ale także kurator
sądowy czy pracownik świetlicy środowiskowej. Grupa robocza zapoznaje się z dokumentacją i zaprasza na spotkanie
osobę doświadczającą przemocy. W trakcie tego spotkania ustalają wspólnie plan wsparcia – KARTA C, który w toku
całej procedury jest monitorowany i ewentualnie modyfikowany stosownie do wydarzeń i potrzeb osoby
doświadczającej przemocy.


Osoba stosująca przemoc jest także zaproszona na osobne spotkanie z grupą roboczą. Wówczas wypełniana jest
KARTA D, która stanowi dokumentację z tego spotkania. Ma ono na celu wskazanie konsekwencji prawnych i
psychologicznych stosowania przemocy oraz ukazać ścieżki zmiany zachowań.


Ważnym czasem jest okres monitorowania i realizacji indywidualnego planu pomocy – wtedy członkowie grupy
roboczej mają za zadanie wspierać osobę doświadczającą przemocy i ewentualnie korygować plan pomocy.
W przypadku pojawienia się kolejnych sytuacji przemocowych, po ich zgłoszeniu (do Grupy Roboczej lub Policji)
wypełnia się kolejne KARTY A, lub stosowną notatkę i dołącza do dokumentacji NIEBIESKIEJ KARTY.


Procedura zostaje zakończona, gdy ustanie przemoc lub powstaje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu jej
dalszego stosowania. W sytuacji, gdy po zamknięciu procedury pojawiają się kolejne akty przemocy procedura może
zostać ponownie otwarta.


Broszura informacyjna „Co warto wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty” - https://www.nik.gov.pl/plik/id,10944.pdf


„Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie” - https://dorastajznami.org/polskie-prawo-wobec-przemocy/


Źródło: https://www.niebieskalinia.pl/o-zjawisku-przemocy/procedura-niebieskiej-karty

Data dodania: 2023-01-06 18:49:41
Data edycji: 2023-01-07 19:05:59
Ilość wyświetleń: 237

1% podatku

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook