Cytat miesiąca: „Wypoczynek to nie jest bezczynność. Wypoczynek to praca nad regeneracją sił” Dale Carnegie
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Procedura Niebieskie Karty

Procedura Niebieskie Karty

Procedura została stworzona z myślą o relacjach, gdzie występuje przemoc.


Jest skoordynowanym systemem pomocy z jednej strony oraz ściśle określoną ścieżką postępowania, która opiera się
na czterech formularzach tj. KARTACH A, B, C i D.


Procedurę rozpoczyna poprzez wypełnienie KARTY A pracownik: Policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty lub
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. KARTA A zostaje wypełniona, gdy pracownik ma
podejrzenie, że w danej relacji stosowana jest przemoc. Wtedy także osoba doświadczająca przemocy otrzymuje
KARTĘ B zawierającą spisane informacje o: przemocy, o prawach jej przysługujących oraz adresy lokalnych miejsc
pomocowych.


Następnie KARTA A jest przekazywana w ciągu 7 dni do Zespołu Interdyscyplinarnego, który funkcjonuje w każdej
gminie. Przewodniczący/a Zespołu w ciągu 3 dni przekazuje ją członkom tego Zespołu, który powołują dla tej sytuacji
Grupę Roboczą.


W skład Grupy Roboczej wchodzą przedstawiciele zawodów, którzy mogą być pomocni w tej, konkretnej sytuacji.
Mogą to być np.: policjant, pracownik socjalny, psycholog szkolny, przedstawiciel organizacji pozarządowej
udzielającej wsparcia, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ale także kurator
sądowy czy pracownik świetlicy środowiskowej. Grupa robocza zapoznaje się z dokumentacją i zaprasza na spotkanie
osobę doświadczającą przemocy. W trakcie tego spotkania ustalają wspólnie plan wsparcia – KARTA C, który w toku
całej procedury jest monitorowany i ewentualnie modyfikowany stosownie do wydarzeń i potrzeb osoby
doświadczającej przemocy.


Osoba stosująca przemoc jest także zaproszona na osobne spotkanie z grupą roboczą. Wówczas wypełniana jest
KARTA D, która stanowi dokumentację z tego spotkania. Ma ono na celu wskazanie konsekwencji prawnych i
psychologicznych stosowania przemocy oraz ukazać ścieżki zmiany zachowań.


Ważnym czasem jest okres monitorowania i realizacji indywidualnego planu pomocy – wtedy członkowie grupy
roboczej mają za zadanie wspierać osobę doświadczającą przemocy i ewentualnie korygować plan pomocy.
W przypadku pojawienia się kolejnych sytuacji przemocowych, po ich zgłoszeniu (do Grupy Roboczej lub Policji)
wypełnia się kolejne KARTY A, lub stosowną notatkę i dołącza do dokumentacji NIEBIESKIEJ KARTY.


Procedura zostaje zakończona, gdy ustanie przemoc lub powstaje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu jej
dalszego stosowania. W sytuacji, gdy po zamknięciu procedury pojawiają się kolejne akty przemocy procedura może
zostać ponownie otwarta.


Broszura informacyjna „Co warto wiedzieć o procedurze Niebieskie Karty” - https://www.nik.gov.pl/plik/id,10944.pdf


„Polskie prawo wobec przemocy w rodzinie” - https://dorastajznami.org/polskie-prawo-wobec-przemocy/


Źródło: https://www.niebieskalinia.pl/o-zjawisku-przemocy/procedura-niebieskiej-karty

Data dodania: 2023-01-06 18:49:41
Data edycji: 2023-01-07 19:05:59
Ilość wyświetleń: 450

1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej