Cytat miesiąca: „Wypoczynek to nie jest bezczynność. Wypoczynek to praca nad regeneracją sił” Dale Carnegie
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Misja i koncepcja funkcjonowania PSP10

Misja i koncepcja funkcjonowania PSP10

MISJA I KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

IM. WOJSKA POLSKIEGO

W KĘDZIERZYNIE–KOŹLU NA ROK 2022/2023

 

I. MISJA SZKOŁY

 

Szkoła zapewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. Działa w oparciu o dobrze wykwalifikowaną i otwartą na zmiany kadrę pedagogiczną oraz dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Program wychowawczy i profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb środowiska lokalnego, a szczególną uwagę poświęca kształtowaniu postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno oraz na ochronę i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci, na eliminowaniu agresji i uzależnień oraz walkę z depresją.

Kształci ludzi tolerancyjnych, szanujących Ojczyznę i dziedzictwo kulturowe, posiadających poczucie własnej wartości, dbających o zdrowie, kondycję fizyczną, troszczących się o środowisko przyrodnicze oraz otwartych na kulturę Europy i świata.

Wspiera ucznia w edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształci zdolność krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

 

II. KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2022/2023

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowegoi skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnychw procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

III. WIZJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest:

BEZPIECZNA, KREATYWNA, TOLERANCYJNA, OTWARTA, PARTNERSKA,

 NOWOCZESNA, PRZYJAZNA

 

Szkoła jest bezpieczna, dziecko może tu rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, warunkuje to jego rozwój psychiczny i fizyczny. Dziecko jest zadowolone i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Szkoła zapewnia pracownikom oraz innym osobom w niej pracującym zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. Organizacja zajęć odpowiada wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.  Dla Rodziców to miejsce, w którym bezpiecznie, bez obaw pozostawiają swoje dziecko.

 

Szkoła jest kreatywna - spełnia oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli. Dba o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, wspomaga dzieci z trudnościami edukacyjnymi. Promuje sprawność fizyczną, zdrowy i ekologiczny styl życia, przygotowuje ucznia do dalszej edukacji.

 

Szkoła jest tolerancyjna kształtuje w młodym człowieku poszanowanie wartości demokratycznych oraz praw dziecka, ucznia, człowieka.

 

Szkoła jest otwarta i partnerska wspiera współpracę z rodzicami w procesie wychowania. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, promując swoich uczniów, jak i z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka. Rodzice czują się współtwórcami życia szkoły. Ich głos jest uwzględniany przy realizacji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Mogą liczyć na wsparcie w wychowywaniu swoich dzieci.

 

Szkoła jest nowoczesna, podąża za zmianami i dostosowuje się do wymogów współczesności. Szanując wieloletnie tradycje i osiągnięcia poszukuje nowych metod pracy. Przygotowuje ucznia do życia we współczesnym świecie. To miejsce, gdzie może rozwijać własne zainteresowania, podnosić poziom swojej wiedzy, rozwijać się twórczo i kreatywnie.
Kształcić umiejętność logicznego myślenia jako narzędzia rozumienia współczesnego świata, sprawnego poruszania się w natłoku informacji, skutecznego działania i współpracy.

 

Szkoła jest przyjazna, jest miejscem, do którego dziecko idzie z radością, a nauczyciel czuje się doceniany i szanowany. Dziecko nie boi się spotkania z nauczycielami, jest otwarte na świat, czuje się bezpiecznie.  Jest wspomagane przez nauczycieli, którym okazuje szacunek i poważanie. Może rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, bo ufa swoim nauczycielom.

 

 

IV. KIEROWANIE SZKOŁĄ

 

Jako nowy dyrektor w placówce mam nadzieję na stworzenie życzliwych relacji ze współpracownikami, uczniami i rodzicami, mając zawsze na uwadze wspólny cel DOBRO DZIECKA.

Wzajemne zaufanie i dobra atmosfera sprzyjają podejmowaniu decyzji i wspólnemu działaniu.

Pragnę by szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla rodziców, uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

Zamierzam stworzyć zespół ludzi, którzy współpracują ze sobą, planują, analizują i działają. RAZEM NA RZECZ SZKOŁY.

Chcę stworzyć takie warunki, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać zdobytą już wiedzę.

 

To wielkie wyzwanie!

 

Konfucjusz pisał:

Kto zna cel, może podjąć decyzję

Kto podejmie decyzję, odnajdzie spokój

Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie

Kto poczuje się bezpiecznie, może pomyśleć

Kto myśli, może ulepszać.

                                                                 Dyrektor                  

                                                 Karolina Pietrzyk

Data dodania: 2022-09-03 18:54:40
Data edycji: 2022-12-28 20:16:30
Ilość wyświetleń: 981

1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej